ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΒΡΕΣ, ΣΥΓΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΕ
τη φθηνότερη ασφάλεια για το όχημά σου

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά κατοικίες που έχουν δανειοδοτηθεί και το ασφαλιστήριο είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στην Τράπεζα του δανειολήπτη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ