Παρακαλώ, συμπληρώστε τα κυβικά του οχήματός σας.

Παρακαλώ, συμπληρώστε το έτος κατασκευής του οχήματός σας.

Παρακαλώ, συμπληρώστε την τρέχουσα αξία του οχήματός σας.

Παρακαλώ, συμπληρώστε την τρέχουσα αξία του οχήματός σας.

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.

Καλύψεις και Διευκρινήσεις
1. Προστασία Personal 20.000 € Ετησίως
Προσωπικό Ατύχημα  
(Θάνατος – Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα)  
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα 200 € Ετησίως
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 50 € Εβδομαδιαίως
Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα 50 € Εβδομαδιαίως
 
2. Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 900 € Ετησίως
Ιατρικές επισκέψεις 300 €  
Διαγνωστικές εξετάσεις 300 €  
Φάρμακα 300 €  
 

Διευκρινήσεις

Τα έξοδα που καλύπτονται με το πρόγραμμα αυτό είναι:
α. Οι ιατρικές επισκέψεις με ανώτατο όριο τα 80 € για κάθε επίσκεψη,
β. Η αγορά φαρμάκων με συνταγή γιατρού,
γ. Οι διαγνωστικές, οι μικροβιολογικές και οι εργαστηριακές εξετάσεις μετά από εντολή γιατρού.


Καταβάλλεται το 80% των πραγματικών δαπανών ή το 100% για τη διαφορά, εφόσον υπάρχει συμμετοχή άλλου ασφαλιστικού φορέα. Απαιτούνται πάντοτε οι πρωτότυπες αποδείξεις, τα παραπεμπτικά ιατρών και τα κουπόνια φαρμάκων.
Με αυτό το πρόγραμμα δεν καλύπτονται οι προϋπάρχουσες ασθένειες (καλύπτονται μετά τη διετία και εφόσον έχουν δηλωθεί) η κύηση, η αποβολή, οι κιρσοί, οι ισχιαλγίες, οι φυσικοθεραπείες, οι οδοντιατρικές και οφθαλμολογικές εξετάσεις.
Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ασφαλιστούν άτομα ηλικίας μέχρι 60 ετών. Η ασφάλιση λήγει στην ηλικία των 65 ετών.

×
Καλύψεις

 

α. Flexa: (Πυρκαγιά – Κεραυνός – Έκρηξη – Πτώση αεροσκαφών)

β. Σεισμός

γ. Απαλλαγή για κάθε ζημιά σεισμού 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 5.000€

×