Στο ένα δις ευρώ αποτιμήθηκε τελικά το συνολικό χρέος των Ασπίς & Commercial Value, σύμφωνα με την τελική έκθεση που παρέδωσε στην ΤτΕ ο Επόπτης Ι. Παντελίδης. Το ποσό ωστόσο που θα αναλάβει να καλύψει το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν ξεπερνά τα 630 εκατ. ευρώ και αυτό γιατί μειώθηκαν κατά πολύ οι αποζημιώσεις κατόχων unit linked προϊόντων. Οι συγκεκριμένοι θα λάβουν αποζημίωση ίση με το μερίδιο που είχε το προϊόν τους όταν ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της εταιρείας. Κάτοχοι των ατομικών και ομαδικών συμβολαίων κάλυψης θα αποζημιωθούν κανονικά. Η περιουσία της εταιρείας (ακίνητα) αποτιμήθηκε στα 100 εκατ. ευρώ.