Εβδομήντα τρία νέα στελέχη προσετέθησαν στον μεγάλο αριθμό στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς που αποφοίτησαν από τα Ετήσια προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.