Ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ενυπόθηκων κατοικιών, συμπληρώνει την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων της εταιρίας. Το πρόγραμμα “Ενυπόθηκο Complet”, δημιουργήθηκε και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις ασφάλισης ενυπόθηκων δανείων όλων των Τραπεζών.