Κύκλο εργασιών 230,1 εκατομμυρίων ευρώ πέτυχε η Allianz Ελλάδος το 2011, διατηρώντας σταθερά τα μεγέθη της, σε ένα έντονα πτωτικό περιβάλλον για την ασφαλιστική αγορά.

Κλάδος αυτοκινήτου με ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του 10% και Συνταξιοδοτικών-Αποταμιευτικών κατά 0,3%.