Ασφαλιστική κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα προτιμούν ο ιπερισσότεροι οδηγοί από την ασφαλιστική τους εταιρία. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα της τελευταίας ηλεκτρονικής δημοσκόπησης της ΕFG Εurolife Ασφαλιστικής.
Σύμφωνα με την δημοσκόπηση για τους περισσότερους οδηγούς η πιο απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη είναι αυτή από ανασφάλιστο όχημα, όπως προκύπτει από σχετικό ερωτηματολόγιο με ποσοστό να ανέρχεται στο 37,50%. Ακολουθεί η κάλυψης προσωπικού ατυχήματος οδηγού με ποσοστό 21,25%, η πλήρης οδική βοήθεια με 21,25%, η θραύση κρυστάλλων με 11,25% και τέλος η νομική προστασία με ποσοστό να ανέρχεται στο 8,75%.