Η Allianz θα αποδεχτεί την προσφορά της Ελλάδας για εθελοντική ανταλλαγή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz SE αποφάσισε ότι η ανταλλαγή είναι οικονομικά βιώσιμη για τον Όμιλο Allianz.
«Η αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα,» δήλωσε ο Michael Diekmann, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz SE. «Μαζί με τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ελλάδα, από άλλες υπερχρεωμένες χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ, τόσο προς όφελος των πελατών μας όσο και των επενδυτών. Μία ευρεία αποδοχή της πρότασης για αναδιάρθρωση του χρέους αποτελεί ένα θετικό μήνυμα για την Ελλάδα και τις κεφαλαιαγορές.»