Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων του έτους 2011. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση στοιχεία που απέστειλαν στην ΕΑΕΕ 61 ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες αντιπροσωπεύουν μερίδιο αγοράς 96,3% επί της παραγωγής ασφαλίστρων της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 99%) και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 94,2%). Με βάση την έρευνα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του 2011 ανήλθε σε € 4.77 δισ. καταγράφοντας μείωση 7,1% σε σχέση με 2010.

Αναλυτικά στις Ασφαλίσεις Ζωής η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε € 2.12 δισ., καταγράφοντας μείωση 7,9%. Ενώ στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε € 2,65 δισ., παρουσιάζοντας μείωση 6,5%. Ειδικότερα οι ασφαλίσεις Αυτοκινήτου κατέγραψαν μείωση 6,2% και οι Ασφαλίσεις Περιουσίας μειώθηκαν κατά 8%.