Εξαιρετικές επιδόσεις στην οικονομική χρήση 2011 πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, σε μία περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 7% περίπου και αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα λόγω κυρίως του PSI Plus στα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία σημείωσε:Αύξηση των προ φόρων και προ PSI Plus κερδών της κατά 254% στα 13,8 εκατ. ευρώ, έναντι 3,9 εκατ. ευρώ της χρήσεως 2010. Το αντίστοιχο ποσό μετά το PSI Plus, διαμορφώθηκε στα 4,0 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αύξηση του κύκλου εργασιών της (Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαιώματα Συμβολαίου) κατά 16,6% στα 152,8 εκατ. ευρώ, έναντι 131,1 εκατ. ευρώ της χρήσης 2010. Αύξηση της Καθαρής Θέσης κατά 1,6 εκατ. ευρώ, ή κατά 3,9%. Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 12,3% στα 257,0 εκατ. ευρώ, έναντι 228,8 εκατ. ευρώ της χρήσης 2010.