Παρά τις αναταραχές που βίωσαν οι αγορές κεφαλαίου, η ERGO πέτυχε να κρατήσει σταθερά τα ενοποιημένα αποτελέσματά της (349 από 355 εκατ. ευρώ). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,7% σε 20,3 (από 20,1) δισ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Torsten Oletzky, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 δήλωσε: «Και αυτή τη χρονιά εντείναμε τις προσπάθειές μας να εφαρμόσουμε τις αξίες που πρεσβεύουμε, οι οποίες συνοψίζονται από το 2010 στο μήνυμα «Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω». Βελτιώνουμε συνεχώς τη σαφήνεια της γλώσσας με την οποία εκφράζονται οι όροι των συμβολαίων καθώς και την ποιότητα των συμβουλών και των υπηρεσιών μας. Είμαι βέβαιος ότι η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς θα προσδώσει ένα επιπλέον θετικό αποτέλεσμα στη δουλειά μας».