Ως ψήφος εμπιστοσύνης και συνέχιση παρουσίας της στης ελληνική ασφαλιστική αγορά σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο κρίνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 134 εκατ. Ευρώ της Allianz Hellas. Ο γερμανικός όμιλος στο Μόναχο, βλέπει την πορεία των εργασιών της θυγατρικής του στην Ελλάδα, εκτιμά τις προοπτικές που υπάρχουν για την εταιρεία στην Ελλάδα μετά και τη ραγδαία κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης και ουσιαστικά στοχεύει στην εξάπλωση του ομίλου και την κεφαλαιακή ενίσχυσή του.

 

Η Allianz Ελλάδος, κατέγραψε σθεναρές αντιστάσεις έναντι των συνεπειών της κρίσης, κερδίζοντας σημαντικά μερίδια στο σύνολο της αγοράς, αλλά και στους βασικούς κλάδους ασφάλισης. Ειδικότερα κατάφερε το 2011 να διατηρήσει σχεδόν αλώβητο τον κύκλο εργασιών της στα 133,6 εκατ. ευρώ και να κερδίσει μερίδια σε μία αγορά η οποία κινήθηκε έντονα πτωτικά. Στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4,4% στα 121,3 εκατ. ευρώ με το σύνολο της αγοράς να κινείται πτωτικά κατά 6,5% και στον κλάδο Ζωής η Allianz Ελλάδος επίσης κέρδισε μερίδια. Τέλος, ο κλάδος Ασφάλισης Αυτοκινήτου αποτέλεσε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας καθώς κατέγραψε αύξηση κατά 10,1%, βασισμένος στα νέα τιμολόγια, καθώς και στις υπηρεσίες που προσέφερε η Allianz Ελλάδος μέσω των προγραμμάτων της.