Η Interasco Α.Ε.Γ.Α., πιστή στη δέσμευση της για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και με πλήρη συναίσθηση της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια σειρά από βελτιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτων, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Ειδικότερα, από την παραπάνω ημερομηνία η Εταιρεία προχωρά σε μείωση του ασφαλίστρου Αστικής Ευθύνης για νέες εργασίες και για ανανεώσεις έως και 7,5% σε πολλές ηλικιακές ομάδες οδηγών.

Επιπλέον αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής μείωσης, η Εταιρεία μεταφέρει την τιμολογιακή έδρα της γεωγραφικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, επιτυγχάνοντας μεσοσταθμική μείωση τιμολογίου της τάξης του 8,5%, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει την ηλικία των αποδεκτών προς ασφάλιση οχημάτων από 10 σε 15 έτη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Interasco Α.Ε.Γ.Α. εφαρμόζει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια πρόγραμμα παραμετρικής τιμολόγησης στον κλάδο αυτοκινήτου, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της μητρικής της Εταιρείας, με καθοριστική συμβολή τόσο στην κερδοφορία όσο και στα παραγωγικά αποτελέσματα.