Παρά την οικονομική Κρίση, η INTERLIFE Ασφαλιστική συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία αυξάνοντας τα βασικά οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδο εξαμήνου.

Απαλλαγμένη από το βάρος των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, την ζημία των οποίων (λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα PSI II) απορρόφησε εξ ολοκλήρου στην προηγούμενη Χρήση 2011, η Εταιρεία κατέγραψε Κέρδη ύψους 6 εκατ. € το Α’ εξάμηνο του 2012 (έναντι, 2,88 εκατ. € το 2011) με αύξηση 108,16%.

Αύξηση κατά 2,28%, έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2011, σημείωσαν και τα Έσοδα της εταιρείας ανερχόμενα στα 22,52 εκατ. €, παρά την συνολική ύφεση που παρουσιάζει ο κλάδος.

Τα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 21,72% φτάνοντας τα 25,3 εκατ. € (έναντι 20,78 εκατ. € το 2011) ενώ οι συνολικές Επενδύσεις ανήλθαν στα 75,4 εκατ. € (έναντι 70,83 εκατ. € το 2011) παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,49%. Παράλληλα η εταιρεία ενίσχυσε τα Αποθέματά της κατά 5,76% (66,89 εκατ. € έναντι 63,25 εκατ. €).

Τα παραπάνω, βελτίωσαν ακόμα περισσότερο τους ήδη ποιοτικούς δείκτες της εταιρείας, όπως ο Δείκτης Κάλυψης Αποθεμάτων που ανήλθε στο 1,13 και το Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας που υπολογίζεται στο 2,65 (έναντι 1,66 του 2011).

Στόχος της INTERLIFE Ασφαλιστικής είναι η σταθερή ανάπτυξη και η συνέπεια απέναντι στους θεσμούς και τις υποχρεώσεις της, ενόψει του επερχόμενου θεσμικού πλαισίου SOLVENCY II, με ενίσχυση της Κεφαλαιακής της Επάρκειας σε συνδυασμό με την υψηλή της αξιοπιστία.