Τα προγράμματα αυτά είναι ατομικά, με δυνατότητα, συνήθως, επέκτασής τους και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Συνεχώς κερδίζουν έδαφος στον κλάδο υγείας προγράμματα τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με κόστος ιδιαίτερα χαμηλό, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά προς το καταναλωτικό κοινό. Τα προγράμματα αυτά, που προωθούνται από τα ασφαλιστικά δίκτυα και τις τράπεζες, παρέχουν στην ουσία πρόσβαση σε διαγνωστικά κέντρα, δωρεάν εξετάσεις, επισκέψεις σε γιατρούς, έκπτωση σε περίπτωση νοσηλείας και ειδικές παροχές.