Η εταιρία

Η e-asfalistro ιδρύθηκε το 2009 από τον Ευάγγελο ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ και τη Μαρία ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ οι οποίοι διαμεσολαβούν από το 1993 ως ανεξάρτητοι Ασφαλιστικοί - Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές ασφαλιστικών Συμβούλων. Από την αρχή δόθηκε μεγάλη σημασία στην επανίδρυση της, με αξιόλογα νέα σε ηλικία στελέχη, με δημιουργική σκέψη, εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα τους, καθώς και επενδύσεις στην πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Οικονομικά

Σήμερα η επιχείρηση e-asfalistro.gr απευθύνεται σε περίπου 5.000 πελάτες, οι οποίοι της εμπιστεύονται την ασφάλιση Ζωής - Υγείας και των Περιουσιακών τους στοιχείων, με τα ασφάλιστρα να προσεγγίζουν το 1.500.000 το 2015.