Εταιρία

Εταιρικό Προφίλ
Η e-asfalistro.gr ιδρύθηκε το 2009 από τον Ευάγγελο ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ και την Μαρία ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ οι οποίοι διαμεσολαβούν από το 1993 ως ανεξάρτητοι Ασφαλιστικοί – Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές ασφαλιστικών Συμβούλων. Από την αρχή δόθηκε μεγάλη σημασία στην επανίδρυση της, με αξιόλογα νέα σε ηλικία στελέχη, με δημιουργική σκέψη, εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα τους, καθώς και επενδύσεις στην πιο σύγχρονη τεχνολογία. Στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη και Σέρρες (Νιγρίτα)

Οικονομικά
Σήμερα η επιχείρηση e-asfalistro.gr απευθύνεται σε περίπου 5.000 πελάτες, οι οποίοι της εμπιστεύονται την ασφάλιση Ζωής – Υγείας και των Περιουσιακών τους στοιχείων, με τα ασφάλιστρα να προσεγγίζουν το 1.500.000 € το 2015.

Παραγωγή 2009 – 2015

Ασφάλιστρα σε χιλιάδες ευρώ για τα έτη 2009-2015

Γράφημα Κατανομής Ασφαλίστρων

  • Αυτοκινήτων

  • Περιουσίας

  • Ζωής και Υγείας