Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου e-asfalistro.gr καθώς και των πελατών της e-asfalistro.gr είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Για τη διεκπεραίωση ορισμένων συναλλαγών ή την παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας e-asfalistro.gr είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα σημεία όπου ζητούνται και πραγματοποιείται σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη, σημαίνει τη συγκατάθεσή του στην περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών.

H επιχείρηση e-asfalistro.gr διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Τα μόνα άτομα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τις συναλλαγές του πελάτη είναι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό και αυτό μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση και την διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Τα προσωπικά δεδομένα, πλην των ευαίσθητων, επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, με σκοπό την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της επιχείρησης, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα εφόσον έχει ενημερωθεί ο πελάτης και έχει ληφθεί η συναίνεσή του. Αποδέκτες των δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης δύνανται να είναι δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί. O πελάτης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάση του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

Για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση ορισμένων συναλλαγών μέσω του e-asfalistro.gr, απαιτείται η χρήση προσωπικών κωδικών οι οποίοι αποστέλλονται από την e-asfalistro.gr στον χρήστη της ιστοσελίδας. Οι παραπάνω κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και ο χρήστης/αποδέκτης αυτών είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή τους. H e-asfalistro.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για διαρροή των κωδικών ή προσωπικών δεδομένων, με χρήση των κωδικών αυτών, σε τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Σε περίπτωση διαρροής των κωδικών θα πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα την e-asfalistro.gr. Στην περίπτωση που αυτό δε γίνει, η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων αυτών από τρίτους.

Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο e-asfalistro.gr. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.