Στοιχεία Συναλλαγής

Παρακαλούμε, αποθηκεύστε τα στοιχεία Κωδικός Συναλλαγής και Ποσό σε περίπτωση που θέλετε ή χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αργότερα τη συναλλαγή.

Ολοκλήρωση Συναλλαγής

Πατώντας το κουμπί "Ολοκλήρωση Αγοράς" θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο της Τράπεζας Πειραιώς, όπου θα σας ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά τη συναλλαγή σας με την προαναφερθείσα τράπεζα θα επιστρέψετε στον παρόντα ιστότοπο και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, για να ολοκληρωθεί η αγορά σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός σας καθώς και άδεια ικανότητας οδηγήσεως επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας: