Ενημέρωση

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ»

Η επιχείρηση e-asfalistro.gr δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.Η έδρα της βρίσκεται στις Σέρρες (Γαρδίκα 1 – Νιγρίτα – τκ 62200, τηλ 23220 22111 και fax 23220 22345). Διατηρεί Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 19 – 2ος όροφος – τκ 54624, τηλ 2310 251160 και fax 2310 251169). Το email επικοινωνίας info@e-asfalistro.gr και διεύθυνση ιστοσελίδας www.e-asfalistro.gr.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ από την κυρία Μαρία ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα και συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων με αριθμό μητρώου 127648 του επαγγελματικού επιμελητηρίου Σερρών και ΑΦΜ 046405309 ΔΟΥ Α´ Σερρών.
-Δεν είμαστε μέτοχοι σε καμία Ασφαλιστική Εταιρεία.
-Ενεργούμε αποκλειστικά και για λογαριασμό του πελάτη χωρίς να δεσμευόμαστε από Ασφαλιστική εταιρεία.
-Οποιαδήποτε πρόταση κάνουμε βασίζεται στα στοιχεία που μας δίνονται στο αντίστοιχο έντυπο αναγκών και συμβάλουμε στην προοπτική για την σύναψη της ασφαλιστικής κάλυψης, κατόπιν αμερόληπτης ανάλυσης των δεδομένων της ασφαλιστικής αγοράς.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ:
Προς: e-asfalistro.gr
Υπόψη: κας Μ. Αλμπανάκη
(Γαρδίκα 1 – Νίγριτα – τκ 62200, τηλ 23220 22111 και fax 23220 22345)
Η παραπάνω αναφερόμενη εντολοδόχος διαχειριστής παραπόνων της επιχείρησης, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να απαντήσει εγγράφως και εντός 28 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αναγγελίας του παραπόνου.
Σε περίπτωση που η τελική απάντηση της δεν σας ικανοποιήσει ή αν δεν λάβετε την τελική της απάντηση εντός 28 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του παραπόνου σας, μπορείτε να αναφέρετε το παράπονό σας, σε έναν από τους παρακάτω οργανισμούς. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Τράπεζα της Ελλάδος
Λεωφόρος Ε. Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα, Ελλάδα

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144
114 71 Αθήνα, Ελλάδα

Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος
10 181 Αθήνα, Ελλάδα

Ο παραπάνω κανονισμός διαχείρισης παραπόνων ισχύει με επιφύλαξη προς τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Έντυπο παραπόνων         Έντυπο αναγκών