• 1
  • 2
  • 3

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

BASIC
PLUS
FULL

Σωματικές βλάβες τρίτων

Υλικές ζημίες τρίτων

Αστική Ευθύνη κατα τη μεταφορά

Προστασία ΒΟΝUS MALUS

Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Φροντίδα ατυχήματος

Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος

Προσωπικό Ατύχημα

Πυρός

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Αστική Ευθύνη Πυρός

Ολική και Μερική Κλοπή

Υλικές Ζημιές από Απόπειρα

Φυσικές καταστροφές

Ίδιες ζημιές μετά από πρόσκρουση ή σύγκρουση

Ίδιες ζημιές μετά από κακόβουλες ενέργειες

Παροχή αντικατάστασης οχήματος

Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης του e-asfalistro.gr και επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας.